Linia nr 9

Kierunek: Dołuszyce / KurówKierunek: Dworzec PKP / Rynek / Huta / Partyzantów / Niepodległości
ul. Partyzantów - "Mój Rynek"ul. Kurów - Centrum
ul. Partyzantów - Jednostkaul. Prof. Franciszka Bujaka II
ul. Partyzantów - dawna TargowicaBochnia - Kurów
Huta I BramaBochnia Rydla
ul. Wygoda - Karolinaul. Strzelecka - Dołuszyce I
ul. 20-go Styczniaul. Strzelecka - Dołuszyce II
ul. Julii i Wojciecha Goczałkowskichul. Strzelecka - Dołuszyce III
ul. Proszowska (skrzyż. z ul. Partyzantów)ul. Strzelecka - Dołuszyce II
Dworzec PKPul. Rydla - Świetlica
ul. Ks. J. Poniatowskiego - ul. Św. Leonarda n.ż.ul. Rydla - Magdalenka
ul. Trudna n.ż.ul. Strzelecka - Dołuszyce I
ul. Konstytucji 3-go Majaul. Wincentego Witosa n.ż.
ul. Regis - Plantyul. W. Witosa - F. Maissa n.ż.
Pl. Gen. Pułaskiego (Rynek)ul. Kurów - Wincentego Witosa
ul. Kazimierza Wielkiego - Pocztaul. Widok - Wiadukt
ul. Kazimierza Wielkiego - Szkoła nr 5ul. Widok - Uzbornia Skrzyżowanie
ul. Gen. H. Dąbrowskiego - Bibliotekaul. Gen. Henryka Dąbrowskiego
ul. Gen. H. Dąbrowskiegoul. Gen. H. Dąbrowskiego - Biblioteka
ul. Widok - Uzbornia Skrzyżowanieul. Kazimierza Wielkiego - Szkoła nr 5
ul. Widok - Wiaduktul. Kazimierza Wielkiego - Poczta
ul. Kurów - Witosa SkrzyżowaniePl. Gen. Pułaskiego (Rynek)
ul. W. Witosa - F. Maissa n.ż.ul. Regis - Planty
ul. Wincentego Witosa n.ż.ul. Konstytucji 3-go Maja
ul. Wiśnickaul. Proszowska (skrzyżowanie z ul. Partyzantów)
Bochnia Góraul. Wojciecha i Julii Goczałkowskich
ul. Strzelecka - Dołuszyce Iul. 20-go Stycznia
ul. Strzelecka - Dołuszyce IIul. Wygoda - Karolina
ul. Strzelecka - Dołuszyce IIIul. Partyzantów - dawna Targowica
ul. Strzelecka - Dołuszyce IIul. Partyzantów - Jednostka
ul. Rydla - Świetlica ul. Samlickiego
ul. Rydla - Magdalenkaul. Windakiewicza - Kapliczka
ul. Strzelecka - Dołuszyce Iul. Legionów Polskich - Os. Niepodległości
Bochnia Rydla
ul. Prof. Franciszka Bujaka I
ul. Prof. Franciszka Bujaka II

Comments are closed.