Zakład Remontowo – Budowlany

Zakład Remontowo – Budowlany

Zakład Remontowo – Budowlany jest wydzieloną częścią Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. którego celem jest realizacja zadań związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury miejskiej poprzez wykonywanie takich prac jak :

  • bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta
  • remont istniejących chodników miejskich
  • remont istniejących dróg miejskich
  • budowa nowych chodników na terenie miasta i powiatu
  • budowa nowych dróg na terenie miasta i powiatu
  • budowa kanalizacji opadowej
  • remonty istniejących sieci kanalizacji opadowej wraz z uzbrojeniem (studzienki i kraty ściekowe)
  • wymiana i utrzymanie oznakowania drogowego
  • montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Bochni
  • w okresie zimowym prace związane z utrzymaniem dróg i ciągów pieszych na terenie miasta.

Usługi tego typu są świadczone dla Gminy Miasta Bochni, Powiatu oraz indywidualnych klientów.

Comments are closed.