Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się systematycznym wywozem nieczystości stałych od indywidualnych kontrahentów instytucji i przedsiębiorstw prywatnych z terenu miasta Bochni jak również realizujemy prace związane z wywozem nieczystości stałych z Gminy Bochnia, Gminy Drwinia, Gminy Rzezawa. Ponadto Zakład zajmuje się oczyszczaniem dróg, chodników placów, przystanków autobusowych i parkingów. Zakład świadczy również usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z posesji które nadal nie są włączone do sieci kanalizacyjnych.

Na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. każdy mieszkaniec gminy Miasta Bochni złożył pisemną deklarację odnośnie ilości zamieszkałych osób i formie oddawania odpadów komunalnych ze swojej prywatnej posesji. W drodze przetargu na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z Gminy Miasta Bochni Zakład Oczyszczania Miasta odbiera odpady od indywidualnych gospodarstw i wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie zapewniającymi czystość i porządek w gminach działa na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 17 . Przyjmowanie są tam odpady selektywne w każdej ilości dostarczone własnym transportem. W biurze obsługi można też pobrać worki plastikowe do segregacji tych odpadów.

Zakład Oczyszczania Miasta prowadzi sprzedaż zarówno nowych jak i używanych pojemników na odpady.

Pojemniki nowe:
– 120 l. w cenie 160,00 zł
– 240 l. w cenie 222,00 zł

Pojemniki używane:
– 120 l. w cenie 80,00 zł
– 240 l. w cenie 120,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Comments are closed.