Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Spółka z o.o. w ramach działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zajmują się administrowaniem budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Bochnia, oraz administrowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem księgowości zleconej Wspólnot Mieszkaniowych.

Działania ZGM obejmują:

  • prowadzenie ewidencji lokali i najemców
  • prowadzenie ewidencji księgowej lokali i najemców,
  • windykacja należności w postępowaniu upominawczym,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej wymaganej przepisami Prawa Budowlanego – książki obiektu budowlanego,
  • zlecanie i nadzór nad prowadzeniem obowiązkowych przeglądów budynków (gazowe, kominiarskie, elektryczne, oceny stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego),
  • przeprowadzanie ekspertyz elementów budynków,
  • realizacja zaleceń wynikających z przeglądów budowlanych,
  • przeprowadzanie remontów i napraw budynków i instalacji,
  • prowadzenie rozliczeń mediów (woda, kanalizacja, c.o.)

Comments are closed.