Bocheński Zakład Komunikacji

Bocheński Zakład Komunikacji

Bocheński Zakład Komunikacji rozpoczął działalność pierwszego stycznia 2010 roku. Zadaniem funkcjonowania tej komórki jest organizacja i prowadzenie przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Bochni. Zakład dysponuje pięcioma autobusami Autosan Solina. Zaprezentowany wyżej tabor obsługuje cztery linie na terenie całego Miasta Bochnia.

Linia numer 1 – trasa tej linii przebiega głównie od Dworca PKP, przez centrum miasta do osiedla Niepodległości. Wybrane kursy (w godzinach zmian pracowników) są wykonywane do Stalproduktu.

Linia numer 3 – trasa tej linii przebiega od Dworca PKP, przez centrum miasta, osiedle św. Jana, na osiedle Krzyżaki. Podobnie jak linia nr 1 są wykonywane kursy do Huty.

Linia numer 5a – trasa tej linii przebiega z centrum miasta do osiedla Chodenice oraz ulicą Krzeczowską do Krzeczowa.

Linia numer 9 – trasa tej linii przebiega z dworca PKP, przez centrum miasta, osiedle Dołuszyce, na osiedle Kurów.

Comments are closed.