O Firmie

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstały jako jednoosobowa Spółka Gminy Miasta Bochni w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bochni w dniu 28.12.1994 r.

Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Tarnowie w dniu 3 kwietnia 1995 roku pod nr RHB 691.

Obecnie Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000039234 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych prowadzą działalność m.in. w zakresie:

 • Oczyszczania miasta i wywozu nieczystości stałych i płynnych
 • Konserwacji i budowy dróg, placów i chodników
 • Zwalczania skutków zimy i gołoledzi
 • Utrzymanie i konserwacja zasobów mieszkaniowych Gminy
 • Usług remontowo – budowlanych
 • Usług cmentarnych i utrzymaniu cmentarzy
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Transport miejski

W ramach struktury Spółki funkcjonują następujące komórki:

 • Zakład Oczyszczania Miasta
 • Zakład Zieleni
 • Zakład Remontowo – Budowlany
 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Bocheński Zakład Komunikacji

Akt przekształcenia Spółki

Comments are closed.