Harmonogram GMB EKOMBUD 02

Wywóz odpadów obsługuje firma EKOMBUD Sp. z o.o.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Brzozowa1Wodociągowa
Styczeń
5, 20
Lipiec
7, 21
2
Chodenicka2WąwózLuty
3, 17
Sierpień
4, 18
3A. Furdzika3S. WilczyńskiegoMarzec
3, 17, 31
Wrzesień
1, 15, 29
4E. Karasia4M. Volkmara,Kwiecień
14, 28
Październik
13, 27
5Karosek5J. DreścikaMaj
12, 26
Listopad
10, 24
6Lipie6K. KuczkiewiczaCzerwiec
9, 23
Grudzień
8, 22
7Mjr. Bacy7Lotników Polskich
8s. J. Tischnera
9Trinitatis
10P. Pobiedacza
11T. Popka
12F. Szewczyka
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: EKOMBUD Sp. z o. o.–tel.: 600 600 541, e-mail: odpady@ekombud.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.