Harmonogram GMB EKOMBUD 01

Wywóz odpadów obsługuje firma EKOMBUD Sp. z o.o.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Dębnik
1F. Maissa

Styczeń
7, 21
Lipiec
8, 22
2
Dołuszycka (od obwodnicy do granicy miasta)2R. NiwickiegoLuty
4, 18
Sierpień
5, 19
3Dąbrówki3PagórekMarzec
4, 18
Wrzesień
2, 16, 30
4K. Frycza4Prof. F. Bujaka
Kwiecień
1, 15, 29
Październik
14, 28
5W. Grabskiego
5Przysieki
Maj
13, 27
Listopad
10, 25
6W. Korty6M. RatajaCzerwiec
10, 24
Grudzień
9, 23
7Krzyżaki
7L. Rydla
8Kolanowska (od obwodnicy do granicy miasta)8Serafińskich
9Kurów9W. Skoczylasa
10E. Kwiatkowskiego10Spiska
11Strzelecka11T. Lecha
12Wiśnicka (od obwodnicy do granicy miasta)12W. Witosa
13U. Wińskiej13M. Żułkiewicza
14Olszynowa
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: EKOMBUD Sp. z o. o.–tel.: 600 600 541, e-mail: odpady@ekombud.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.