Harmonogram GMB 09

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Brzeska
1Birków

Styczeń
4, 15, 29
Lipiec
2, 16, 30
2
Gen. H. Dąbrowskiego
2L. Piotrowicza
Luty
12, 26
Sierpień
13, 27
3Dołuszycka do obwodnicy

3Podedworze przed wiaduktem do nr 75

Marzec
12, 26
Wrzesień
10, 24
4Rtm. W. Pileckiego
4Smyków
Kwiecień
9, 23
Październik
8, 22
5Solidarności
5S. Korbońskiego
Maj
7, 21
Listopad
5, 19
6Ofiar Katynia
6A. Mitery
Czerwiec
4, 18
Grudzień
3, 17, 31
7Ks. J. Skwiruta
#colspan#
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.