Harmonogram GMB 08

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Kącik
1R. Grodeckiego

Styczeń
13, 27
Lipiec
14, 28
2
Krakowska
2Hutnicza / Hutnicza boczna
Luty
10, 24
Sierpień
11, 25
3Krakowskie Przedmieście
3J. Ptaśnika
Marzec
10, 24
Wrzesień
8, 22
4Oracka
4T. Rejtana
Kwiecień
7, 21
Październik
6, 20
5Rzeźnicka
5Ks. S. Staszica
Maj
5, 19
Listopad
3, 17
6L. Stasiaka
6Z. Krasińskiego
Czerwiec
2, 16, 30
Grudzień
1, 15, 29
7E. Windakiewicza
7Nad Babicą

8Karolina
9Graniczna
#colspan#
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.