Harmonogram GMB 07

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1T. Czackiego
1Prof. S. Fischera
Styczeń
12, 26
Lipiec
13, 27
2
W. Gadowskiego
2Gazaris
Luty
9, 23
Sierpień
10, 24
3Górników
3Płk. S. Osiki
Marzec
9, 23
Wrzesień
7, 21
4Kowalska
4Warzelnicza
Kwiecień
6, 20
Październik
5, 19
5Polna
5Wojska Polskiego
Maj
4, 18
Listopad
2, 16, 30
6J. Romana
6Plac Gazaris
Czerwiec
1, 15, 29
Grudzień
14, 28
7Świętokrzyska
7Ks. S. Wójtowicza
8
Storynka
8Brzeźnicka
9J. I. Kraszewskiego
9Floris
#colspan#
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.