Harmonogram GMB 06

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1J. K. Andrusikiewicza
1Gródek Wójtowski
Styczeń
11, 25
Lipiec
12, 26
2
G. Bukowskiego
2Sądecka
Luty
8, 22
Sierpień
9, 23
3Górska
3Widok
Marzec
8, 22
Wrzesień
6, 20
4Leśna
4Plac K.Pułaskiego
Kwiecień
6, 19
Październik
4, 18
5Parkowa
520-Stycznia
Maj
4, 17, 31
Listopad
2, 15, 29
6Uzbornia
6H. Sienkiewicza
Czerwiec
14, 28
Grudzień
13, 27
7Czerwieniec
8
Św. Pawła Apostoła
9J. Sondla
10W. Kuca do nr 33
11Kolanowska do obwodnicy
#colspan#
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.