Harmonogram GMB 05

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Węgierska
1Solna Góra
Styczeń
8, 22
Lipiec
9, 23
2
A. Mickiewicza
2Garncarska
Luty
5, 19
Sierpień
6, 20
3Różana
3Krzyżanowicka
Marzec
5, 19
Wrzesień
3, 17
4Dębcza
4Na Buczków
Kwiecień
2, 16, 30
Październik
1, 15, 29
5Wąska
5Na Kąty
Maj
14, 28
Listopad
12, 26
6Wolnica
6Podedworze za wiaduktem do nr 76

Czerwiec
11, 25
Grudzień
10, 24
#colspan#
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.