Harmonogram GMB 04

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Bracka
1Konstytucji 3 Maja
Styczeń
7, 21
Lipiec
8, 22
2
Bernardyńska
2W. Hillebranda
Luty
4, 18
Sierpień
5, 19
3Plac Czaplińskiego
3Krzęczków
Marzec
4, 18
Wrzesień
2, 16, 30
4Solna
4Krzęczków II
Kwiecień
1, 15, 29
Październik
14, 28
5Sutoris
5Łopianka
Maj
13, 27
Listopad
12, 25
6Wiśnicka do obwodnicy
6S. Gąsiorka
Czerwiec
10, 24
Grudzień
9, 23
7Szewska
7H. Modrzejewskiej
8
Dominikańska
8Myśliwska
9Łychów
9Ogrodowa
10Św. Urbana
10W. Pisza
11Studencka

#colspan#
#colspan#
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.