Harmonogram GMB 03

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Campi
1Konstytucji 3 Maja
Styczeń
5, 20
Lipiec
7, 21
2
M. Czyżewicza
2Krótka
Luty
3, 17
Sierpień
4, 18
3E. Dembowskiego
3S. Żeromskiego
Marzec
3, 17, 31
Wrzesień
1, 15, 29
4Gipsowa
4M. Bielawskiej
Kwiecień
14, 28
Październik
13, 27
5J. Goslara
5Partyzantów
Maj
12, 26
Listopad
10, 24
6F. Hoszarda
6GazowaCzerwiec
9, 23
Grudzień
8, 22
7Regis
7Łany
8
M. Samlickiego
8Składowa
9Płk. J Serugi
9Wygoda
10B. Serwina
10Targowa
11Zalesie Dolne
11A. Chwałkowskiego
12J. Wybickiego
13Za Szybem
14Gen. M. Turkowskiego
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.