Harmonogram GMB 02

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1K. Brodzińskiego
1Krzeczowska
Styczeń
5, 19
Lipiec
6, 20
2Nowy Świat
2Niecała
Luty
2, 16
Sierpień
3, 17, 31
3W. Podgórca
3Trudna
Marzec
2, 16, 30
Wrzesień
14, 28
4Z. Włodka
4Więźniów Oświęcimia
Kwiecień
13, 27
Październik
12, 26
5W. Kuca od nr 34
5Kolejowa
Maj
11, 25
Listopad
9, 23
6S. Wyspiańskiego
6Ks. J. Poniatowskiego
Czerwiec
8, 22
Grudzień
7, 21
7S. Pachuty
7P. Galasa
8Działkowa
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.