Harmonogram GMB 01

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTA BOCHNIA NA ROK 2021
Lp.
Nazwa ulicy
Lp.
Nazwa ulicy
Daty odbioru odpadów zmieszanych - selektywnych - BIO
1Biała1J. i W. GoczałkowskichStyczeń
4, 18
Lipiec
5, 19
2kpt. J. Dubaniowskiego "Salwa"2Pod LipkąLuty
1, 15
Sierpień
2, 16, 30
3Kazimierza Wielkiego3MurowiankaMarzec
1, 15, 29
Wrzesień
13, 27
4Św. Marka4ProszowskaKwiecień
12, 26
Październik
11, 25
5Św. Jana5J. A. KmityMaj
10, 24
Listopad
8, 22
6Św. Kingi6T. KościuszkiCzerwiec
7, 21
Grudzień
6, 20
7Św. Leonarda7A. Langera
8J. Matejki
9Rynek
10Gołębia
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.
Dane kontaktowe: BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36, e-mail: zom@bzuk.pl

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.