Wywóz odpadów obsługuje firma EKOMBUD Sp. z o.o.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Brzozowa
zmieszane
I
8,22
IV
1,15,29
VII
8,22
X
14,28
2ChodenickaII
5,19
V
13,27
VIII
5,19
XI
12,25
3A. FurdzikaIII
4,18
VI
10,24
IX
2,16,30
XII
9,23
4E. Karasia
selektywne
I
8
IV
1
VII
8
X
14
5KarosekII
5
V
13
VIII
5
XI
12
6KrętaIII
4
VI
10
IX
2
XII
9
7Lipie
zielone
I
22
VII
8,22
8Mjr. BacyII
19
VIII
5,19
9Ks. J. TuschneraIII
18
IX
2,16,30
10TrinitatisIV
1,15,29
X
14,28
11P. PobiedaczaV
13,27
XI
25
12T. PopkaVI
10,24
XII
23
13F. Szewczyka
14Wodociągowa
15Wąwóz
16S. Wilczyńskiego
17M. Volkmara
18Juliana Dreścika
19Karola Kuczkiewicza
20Lotników Polskich
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy EKOMBUD Sp. z o.o. - 600 600 541, e-mail: odpady@ekombud.pl
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w dniach: 23.04.2020 r. oraz 21.10.2020 r.

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.