Wywóz odpadów obsługuje firma EKOMBUD Sp. z o.o.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Dębnik
zmieszane
I
9,23
IV
2,16,30
VII
9,23
X
1,15,29
2DołuszyckaII
6,20
V
14,28
VIII
6,20
XI
12,26
3DąbrówkiIII
5,19
VI
10,25
IX
3,17
XII
10,23
4K. Frycza
selektywne
I
9
IV
2
VII
9
X
1
5W. GrabskiegoII
6
V
14
VIII
6
XI
12
6W. KortyIII
5
VI
10
IX
3
XII
10
7Krzyżaki
zielone
I
23
VII
9,23
8KolanowskaII
20
VIII
6,20
9KurówIII
19
IX
3,17
10E. KwiatkowskiegoIV
2,16,30
X
1,15,29
11F. MaissaV
14,28
XI
26
12R. NiwickiegoVI
10,25
XII
23
13Pagórek
14Prof. F. Bujaka
15Przysieki
16M. Rataja
17L. Rydla
18Serafińskich
19W. Skoczylasa
20Spiska
21Strzelecka
22T. Lecha
23Wiśnicka
24W. Witosa
25U. Wińskiej
26M. Żółkiewicza
27Olszynowa
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy EKOMBUD Sp. z o.o. - 600 600 541, e-mail: odpady@ekombud.pl
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w dniach: 22.04.2020 r. oraz 22.10.2020 r.

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.