HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Krzeczowska
zmieszane
I
7,21
IV
14,28
VII
7,21
X
13,27
2NiecałaII
4,18
V
12,26
VIII
4,18
XI
10,24
3TrudnaIII
3,17,31
VI
9,23
IX
1,15,29
XII
8,22
4Więźniów Oświęcimia
selektywne
I
21
IV
28
VII
21
X
27
5KolejowaII
18
V
26
VIII
18
XI
24
6Ks. J. PoniatowskiegoIII
17
VI
23
IX
15
XII
22
7P. Galasa
zielone
I
21
VII
7,21
II
18
VIII
4,18
III
17
IX
1,15,29
IV
14,28
X
13,27
V
12,26
XI
24
VI
9,23
XII
22
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.