HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1K. Brodzińskiego
zmieszane
I
7,21
IV
14,28
VII
7,21
X
13,27
2CzerwieniecII
4,18
V
12,26
VIII
4,18
XI
10,24
3Nowy ŚwiatIII
3,17,31
VI
9,23
IX
1,15,29
XII
8,22
4Św. Pawła
selektywne
I
7
IV
14
VII
7
X
13
5W. PodgórcaII
4
V
12
VIII
4
XI
10
6J. SondlaIII
3
VI
9
IX
1
XII
8
7Z. Włodka
zielone
I
7
VII
7,21
8WolnicaII
4
VIII
4,18
9W. KucaIII
3
IX
1,15,29
10S. WyspiańskiegoIV
14,28
X
13,27
11S. PachutyV
12,26
XI
10
12Kolanowska do obwodnicyVI
9,23
XII
8
13Działkowa
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.