HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Birków
zmieszane
I
3,17,31
IV
10,24
VII
3,17,31
X
9,23
2L. PiotrowiczaII
14,28
V
8,22
VIII
14,28
XI
6,20
3Podedworze przed wiaduk.do 75III
13,27
VI
5,19
IX
11,25
XII
4,18
4Smyków
selektywne
I
17
IV
24
VII
17
X
23
5S. KorbońskiegoII
28
V
22
VIII
28
XI
20
6A. MiteryIII
27
VI
19
IX
25
XII
18
7Ks. J. Skwiruta
zielone
I
17
VII
3,17,31
II
28
VIII
14,28
III
27
IX
11,25
IV
10,24
X
9,23
V
8,22
XI
20
VI
5,19
XII
18
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.