HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Brzeska
zmieszane
I
3,17,31
IV
10,24
VII
3,17,31
X
9,23
2Gen. H. DąbrowskiegoII
14,28
V
8,22
VIII
14,28
XI
6,20
3Dołuszycka do obwodnicyIII
13,27
VI
5,19
IX
11,25
XII
4,18
4Rtm. W. Pileckiego
selektywne
I
3
IV
10
VII
3
X
9
5SolidarnościII
14
V
8
VIII
14
XI
6
6Ofiar KatyniaIII
13
VI
5
IX
11
XII
4
zielone
I
3
VII
3,17,31
II
14
VIII
14,28
III
13
IX
11,25
IV
10,24
X
9,23
V
8,22
XI
6
VI
5,19
XII
4
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.