HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Konstytucji 3 Maja
zmieszane
I
8,22
IV
1,15,29
VII
8,22
X
14,28
2KrótkaII
5,19
V
13,27
VIII
5,19
XI
12,25
3S. ŻeromskiegoIII
4,18
VI
10,24
IX
2,16,30
XII
9,23
4M. Bielawskiej
selektywne
I
22
IV
15
VII
22
X
28
5PartyzantówII
19
V
27
VIII
19
XI
25
6GazowaIII
18
VI
24
IX
16
XII
23
7Łany
zielone
I
22
VII
8,22
8SkładowaII
19
VIII
5,19
9WygodaIII
18
IX
2,16,30
10TargowaIV
1,15,29
X
14,28
11A. ChwałkowskiegoV
13,27
XI
25
VI
10,24
XII
23
Uwaga: W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00 Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach. Pojemniki na odpadynależy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.