HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1R. Grodeckiego
zmieszane
I
2,15,29
IV
8,22
VII
1,15,29
X
7,21
2HutniczaII
12,26
V
6,20
VIII
12,26
XI
4,18
3J. PtaśnikaIII
11,25
VI
3,17
IX
9,23
XII
2,16,30
4T. Rejtana
selektywne
I
15
IV
22
VII
15
X
21
5Ks. S. StaszicaII
26
V
20
VIII
26
XI
18
6Z. KrasińskiegoIII
25
VI
17
IX
23
XII
16
7Nad Babicą
zielone
I
15
VII
1,15,29
8KarolinaII
26
VIII
12,26
9GranicznaIII
25
IX
9,23
IV
8,22
X
7,21
V
6,20
XI
18
VI
3,17
XII
16
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.