HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Prof. S. Fischera
zmieszane
I
14,28
IV
7,21
VII
14,28
X
6,20
2GazarisII
11,25
V
5,19
VIII
11,25
XI
3,17
3Płk. S. OsikiIII
10,24
VI
2,16,30
IX
8,22
XII
1,15,29
4Warzelnicza
selektywne
I
28
IV
21
VII
28
X
20
5Wojska PolskiegoII
25
V
19
VIII
25
XI
17
6Plac GazarisIII
24
VI
16
IX
22
XII
15
7Ks. S. Wójtowicza
zielone
I
28
VII
14,28
II
25
VIII
11,25
III
24
IX
8,22
IV
7,21
X
6,20
V
5,19
XI
17
VI
2,16,30
XII
15
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.