HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1W. Hillebranda
zmieszane
I
9,23
IV
2,16,30
VII
9,23
X
1,15,29
2Konf. BarskichII
6,20
V
14,28
VIII
6,20
XI
12,26
3KrzęczkówIII
5,19
VI
12,25
IX
3,17
XII
10,24
4Krzęczków II
selektywne
I
23
IV
16
VII
23
X
15
5ŁopiankaII
20
V
28
VIII
20
XI
26
6S. GąsiorkaIII
19
VI
25
IX
17
XII
24
7H. Modrzejewskiej
zielone
I
23
VII
9,23
8MyśliwskaII
20
VIII
6,20
9Na BuczkówIII
19
IX
3,17
10Na KątyIV
2,16,30
X
1,15,29
11OgrodowaV
14,28
XI
26
12W. PiszaVI
12,25
XII
24
13Podeworze za wiadukt. od nr 76
Uwaga: W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00 Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach. Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.