HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1J. i W. Goczałkowskich
zmieszane
I
7,20
IV
14,27
VII
6,20
X
12,26
2Pod LipkąII
3,17
V
11,25
VIII
3,17,31
XI
9,23
3H. SienkiewiczaIII
2,16,30
VI
8,22
IX
14,28
XII
7,21
4Murowianka
selektywne
I
20
IV
27
VII
20
X
26
5ProszowskaII
17
V
25
VIII
17
XI
23
6Jana Achacego KmityIII
16
VI
22
IX
28
XII
21
7T. Kościuszki
zielone
I
20
VII
6,20
8A. LangeraII
17
VIII
3,17,31
III
16
IX
14,28
IV
14,27
X
12,26
V
11,25
XI
23
VI
8,22
XII
21
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.