HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Kącik
zmieszane
I
2,15,29
IV
8,22
VII
1,15,29
X
7,21
2KrakowskaII
12,26
V
6,20
VIII
12,26
XI
4,18
3Krakowskie PrzedmieścieIII
11,25
VI
3,17
IX
9,23
XII
2,16,30
4Oracka
selektywne
I
2
IV
8
VII
1
X
7
5RzeźnickaII
12
V
6
VIII
2
XI
4
6L. StasiakaIII
11
VI
3
IX
9
XII
2
7E.Windakiewicza
zielone
I
2
VII
1,15,29
II
12
VIII
12,26
III
11
IX
9,23
IV
8,22
X
7,21
V
6,20
XI
4
VI
3,17
XII
2
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.