HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1T. Czackiego
zmieszane
I
14,28
IV
7,21
VII
14,28
X
6,20
2W. GadowskiegoII
11,25
V
5,19
VIII
11,25
XI
3,17
3GórnikówIII
10,24
VI
2,16,30
IX
8,22
XII
1,15,29
4Kowalska
selektywne
I
14
IV
7
VII
14
X
6
5PolnaII
11
V
5
VIII
11
XI
3
6J. RomanaIII
10
VI
2
IX
8
XII
1
7Świętokrzyska
zielone
I
14
VII
14,28
8StorynkaII
11
VIII
11,25
III
10
IX
8,22
IV
7,21
X
6,20
V
5,19
XI
3
VI
2,16,30
XII
1
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.