HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1J. K. Andrusikiewicza
zmieszane
I
13,27
IV
6,20
VII
13,27
X
5,19
2G. BukowskiegoII
10,24
V
4,18
VIII
10,24
XI
2,16,30
3GórskaIII
9,23
VI
1,15,29
IX
7,21
XII
14,28
4Leśna
selektywne
I
13
IV
6
VII
13
X
5
5ParkowaII
10
V
4
VIII
10
XI
2
6UzborniaIII
9
VI
1
IX
7
XII
14
zielone
I
13
VII
13,27
II
10
VIII
10,24
III
9
IX
7,21
IV
6,20
X
5,19
V
14,18
XI
2
VI
1,15,29
XII
14
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.