HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Węgierska
zmieszane
I
10,24
IV
3,17,30
VII
10,24
X
2,16,30
2A. MickiewiczaII
7,21
V
15,29
VIII
7,21
XI
13,27
3RóżanaIII
6,20
VI
12,26
IX
4,18
XII
11,24
4DębczaselektywneI
10
IV
3
VII
10
X
2
5WąskaII
7
V
15
VIII
7
XI
13
III
6
VI
12
IX
4
XII
11
zielone
I
10
VII
10,24
II
7
VIII
7,21
III
6
IX
4,18
IV
3,17,30
X
2,16,30
V
15,29
XI
13
VI
12,26
XII
11
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.