HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Bracka
zmieszane
I
9,23
IV
2,16,30
VII
9,23
X
1,15,29
2BernardyńskaII
6,20
V
14,28
VIII
6,20
XI
12,26
3Plac CzaplińskiegoIII
5,19
VI
12,25
IX
3,17
XII
10,24
4Solna
selektywne
I
9
IV
2
VII
9
X
1
5SutorisII
6
V
14
VIII
6
XI
12
6Wiśnicka do obwodnicyIII
5
VI
12
IX
3
XII
10
7Szewska
zielone
I
9
VII
9,23
8DominikańskaII
6
VIII6,20
9ŁychówIII
5
IX
3,17
10Św. UrbanaIV
2,16,30
X
1,15,29
11StudenckaV
14,28
XI
12
VI
12,25
XII
10
Uwaga: W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00 Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach. Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.