HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Campi
zmieszane
I
8,22
IV
1,15,29
VII
8,22
X
14,28
2M.CzyżewiczaII
5,19
V
13,27
VIII
5,19
XI
12,25
3E.DembowskiegoIII
4,18
VI
10,24
IX
2,16,30
XII
9,23
4Gipsowa
selektywne
I
8
IV
1
VII
8
X
14
5J. GoslaraII
5
V
13
VIII
5
XI
12
6F. HoszardaIII
4
VI
10
IX
2
XII
9
7Regis
zielone
I
8
VII
8,22
8M. SamlickiegoII
5
VIII
5,19
9Płk. J. SerugiIII
4
IX2,16,30
10B. SerwinaIV
1,15,29
X
14,28
11Zalesie DolneV
13,27
XI
12
12J. WybickiegoVI
10,24
XII
9
13Za szybem
14Gen. M. Turkowskiego
Uwaga: W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00 Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach. Pojemniki na odpadynależy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.