HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ORAZ
ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEŚCIE BOCHNIA W ROKU 2020
Lp.
Nazwa ulicy
Rodzaj odpadów
Terminy
1Biała
zmieszane
I
7,20
IV
14,27
VII
6,20
X
12,26
2kpt. J. Dubaniowskiego "Salwy"II
3,17
V
11,25
VIII
3,17,31
XI
9,23
3Kazimierza WielkiegoIII
2,16,30
VI
8,22
IX
14,28
XII
7,21
4Św. Marka
selektywne
I
7
IV
14
VII
6
X
12
5Św. JanaII
3
V
11
VIII
3
XI
9
6Św. KingiIII
2
VI
8
IX
14
XII
7
7Św. Leonarda
zielone
I
7
VII
6,20
8J. MatejkiII
3
VIII
3,17,31
9J. I. KraszewskiegoIII
2
IX
14,28
10RynekIV
14,27
X
12,26
11GołębiaV
11,25
XI
9
VI
8,22
XII
7
Uwaga:
W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.
Pojemniki na odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Od 01.01.2017r. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej każdorazowo odbieranych będzie do 5 worków o poj. 80l z odpadami zielonymi.
Telefon kontaktowy BZUK sp. z o.o. 14-612-29-94 14-612-20-36

Wersja do druku (w formacie .PDF)

Comments are closed.