Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej http://www.bzuk.pl (dalej jako „Strona”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.

Prawa do Strony przysługują przedsiębiorstwu: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, posiadającym numery
NIP: 868-000-36-44, REGON: 850344135 (dalej jako „Administrator”).

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez wiadomość zaadresowaną na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia lub skierowaną na adres email: iod@bzuk.pl lub pod numerem telefonu: +48 14 611-80-19.

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone.  

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej jako “RODO”).

Dane osobowe użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto, mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

Dane osobowe użytkowników Strony wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez email lub też formularz kontaktowy- znajdujący się w zakładce „KONTAKT”. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości- tj. wystawienia FV oraz w celach księgowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania zlecenia wywozu nieczystości, obsługi administracyjnej lokali, zleceń remontowych, zleceń przewozu autobusowego, zleceń wykonania usług cmentarnych, przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wówczas podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie, zrealizowania umowy, zlecenia, przyjęcia odpadów lub też wystawienia FV.

Dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane przez dwa lata liczone od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie skierowanego zapytania, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek przetwarzać dane przez dłuższy okres. W pozostałym zaś zakresie Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celach, w których zostały zebrane, np. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania zleceń, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zrealizowania umowy, zlecenia, przyjęcia odpadów do PSZOK lub też wystawienia FV.

Każdy użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez BZUK Sp. z o.o. oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy użytkownik ma także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Polityka cookies

1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

a. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.

b. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.

c. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

6. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Wykorzystanie danych

1. Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,

d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Dane administratora danych osobowych

1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Inspektora ochrony danych osobowych tj.: Jarosława Szewczyk, adres email: iod@bzuk.pl, numer telefonu: +48 14 611-80-19.

Cookie Statement:

This cookie statement was last updated on 18 Marzec 2020 and applies to citizens of the European Economic Area.

1. Introduction

Our website, http://bzuk.pl (hereinafter: “the website”) uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are referred to as “cookies”). Cookies are also placed by third parties we have engaged. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

2. What are cookies?

A cookie is a small simple file that is sent along with pages of this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or another device. The information stored therein may be returned to our servers or to the servers of the relevant third parties during a subsequent visit.

3. What are scripts?

A script is a piece of program code that is used to make our website function properly and interactively. This code is executed on our server or on your device.

4. What is a web beacon?

A web beacon (or a pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to monitor traffic on a website. In order to do this, various data about you is stored using web beacons.

5. Consent

When you visit our website for the first time, we will show you a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on “All cookies”, you consent to us using all cookies and plug-ins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the use of cookies via your browser, but please note that our website may no longer work properly.

6. Cookies

6.1 Technical or functional cookies

Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This way, you do not need to repeatedly enter the same information when visiting our website and, for example, the items remain in your shopping cart until you have paid. We may place these cookies without your consent.

6.2 Analytical cookies

Because statistics are being tracked anonymously, no permission is asked to place analytical cookies.

6.3 Advertising cookies

We do not use any advertising cookies on this website.

6.4 Social media buttons

On our website we do not use social media buttons to promote web pages or share them on social networks.

7. Placed cookies

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
euCookie
wp*
complianz_consent_status 365 days
complianz_policy_id 365 days
Sharing

This data is not shared with third parties.

8. Your rights with respect to personal data

You have the following rights with respect to your personal data:

  • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
  • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
  • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
  • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
  • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
  • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

To exercise these rights, please contact us. Please refer to the contact details at the bottom of this cookie statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Data Protection Authority).

9. Enabling/disabling and deleting cookies

You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your internet browser so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, please refer to the instructions in the Help section of your browser.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you visit our websites again.

10. Contact details

For questions and/or comments about our cookie policy and this statement, please contact us by using the following contact details:

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
Poland
Website: http://bzuk.pl
Email: iod@bzuk.pl
Phone number: 146118019

 Current status: AcceptedCurrent status: Denied

This cookie policy was synchronized with cookiedatabase.org on 18 Marzec 2020

Comments are closed.