Witamy na stronach
Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych Spółka z o.o.


AktualnościInformujemy, że od poniedziałku tj. 29.06.2020 roku przywracamy regularne kursy autobusów BZK. Jednocześnie przypominamy, iż ze względu na okres wakacyjny nie będą wykonywane kursy szkolne.
Pragniemy poinformować, że od dnia 01.06.2020 r. biura BZUK Sp. z o.o. zostają otwarte dla klientów z zewnątrz z zachowaniem reżimu sanitarnego, to znaczy:
– nakaz noszenia maseczki na terenie biura zakrywającej usta i nos;
– obowiązkowe odkażanie rąk przy wejściu na teren administracji przed kontaktem z pracownikiem;
– zachowanie bezpiecznej odległości.
Prosimy o przestrzeganie zasad w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa Państwa oraz naszych pracowników.
Biura BZUK Sp. z o.o. są czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 08:00-14:00.

 


Zostały zaktualizowane następujące sekcje strony:

  1. Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2020 dla:
    a) zabudowy jednorodzinnej w Gminie Miasta Bochnia (ulice obsługiwane przez BZUK) – dostępne tutaj,
    b) zabudowy wielorodzinnej w Gminie Miasta Bochnia (obsługiwane przez BZUK) – dostępne tutaj.
  2. Harmonogram wywozów odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Miasto Bochnia (obsługiwanych przez BZUK) – dostępne tutaj.

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami).

Do rejestracji służy poniższy link:

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o BDO: Link

Informujemy, również że proces rejestracji do BDO trwa do 30 dni i aby móc kontynuować współpracę koniecznym jest uzyskanie wpisu przez Państwa firmę do dnia 31.12.2019r.

Przypominamy, że podmiot nie posiadający wpisu w BDO:
– nie będzie mógł wygenerować KPO i w konsekwencji
– nie będzie mógł legalnie przekazać odpadów innych niż odpady komunalne firmie zajmującej się ich zagospodarowaniem,
– nie będzie mógł zlecić wygenerowania KPO, firmie z którą ma podpisaną umowę na odbieranie odpadów. Każdy podmiot przekazujący odpady będzie posiadał indywidualny login oraz hasło do posługiwania się w BDO.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w powyższych linkach oraz rejestrację Państwa Firmy w BDO tak, abyśmy mogli sprawnie kontynuować współpracę po 01.01.2020r.


Zmiana dotycząca linii nr 1 obowiązująca od dnia 21 października 2019 r.

Informujemy, że od dnia 21.10.2019 roku został uruchomiony dodatkowy przystanek na ul. Windakiewicza przy Zespole Szkół Nr 1 w dniach nauki szkolnej. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi rozkładami jazdy.


Zmiany dotyczące linii 5a obowiązujące od dnia 1 września 2019 roku.

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 września 2019 roku następuje zmiana rozkładu jazdy oraz przebiegu trasy linii 5a.

Od września trasa linii 5a będzie przebiegać następująco: Chodenice – ul. Generała Pułaskiego (Rynek) – ul. Krzeczowska – ul. Krzyżanowicka – BSAG – ul. Smyków – ul. Wygoda – ul. Generała Pułaskiego. W związku z większą ilością przystanków zostały zmodyfikowane godziny odjazdów. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi rozkładami jazdy, które są dostępne tutaj.