Witamy na stronach
Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych Spółka z o.o.


AktualnościOgłoszenie

Informujemy, że od dnia 18.01.2021 r. biura BZUK Sp. z o.o. będą czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 07.00 do 15.00.
W pozostałe dni odbywać się będzie wyłącznie wydawanie worków lub sprzedaż biletów miesięcznych w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 13.30 do 14.30.

W innych sprawach prosimy o kontakt:
• Telefoniczny pod nr 14 611 80 19
Wywóz nieczystości – Baza BZUK 14 611 43 80
• Drogą mailową: bzuk@bochnia.pl
• Pisemnie za pośrednictwem poczty

Korespondencję można dostarczać do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy wejściu do biura.


Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 08:00-14:00.

 


Zostały zaktualizowane następujące sekcje strony:

  1. Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2020 dla:
    a) zabudowy jednorodzinnej w Gminie Miasta Bochnia (ulice obsługiwane przez BZUK) – dostępne tutaj,
    b) zabudowy wielorodzinnej w Gminie Miasta Bochnia (obsługiwane przez BZUK) – dostępne tutaj.
  2. Harmonogram wywozów odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Miasto Bochnia (obsługiwanych przez BZUK) – dostępne tutaj.

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami).

Do rejestracji służy poniższy link:

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o BDO: Link

Informujemy, również że proces rejestracji do BDO trwa do 30 dni i aby móc kontynuować współpracę koniecznym jest uzyskanie wpisu przez Państwa firmę do dnia 31.12.2019r.

Przypominamy, że podmiot nie posiadający wpisu w BDO:
– nie będzie mógł wygenerować KPO i w konsekwencji
– nie będzie mógł legalnie przekazać odpadów innych niż odpady komunalne firmie zajmującej się ich zagospodarowaniem,
– nie będzie mógł zlecić wygenerowania KPO, firmie z którą ma podpisaną umowę na odbieranie odpadów. Każdy podmiot przekazujący odpady będzie posiadał indywidualny login oraz hasło do posługiwania się w BDO.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w powyższych linkach oraz rejestrację Państwa Firmy w BDO tak, abyśmy mogli sprawnie kontynuować współpracę po 01.01.2020r.


Zmiana dotycząca linii nr 1 obowiązująca od dnia 21 października 2019 r.

Informujemy, że od dnia 21.10.2019 roku został uruchomiony dodatkowy przystanek na ul. Windakiewicza przy Zespole Szkół Nr 1 w dniach nauki szkolnej. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi rozkładami jazdy.


Zmiany dotyczące linii 5a obowiązujące od dnia 1 września 2019 roku.

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 września 2019 roku następuje zmiana rozkładu jazdy oraz przebiegu trasy linii 5a.

Od września trasa linii 5a będzie przebiegać następująco: Chodenice – ul. Generała Pułaskiego (Rynek) – ul. Krzeczowska – ul. Krzyżanowicka – BSAG – ul. Smyków – ul. Wygoda – ul. Generała Pułaskiego. W związku z większą ilością przystanków zostały zmodyfikowane godziny odjazdów. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi rozkładami jazdy, które są dostępne tutaj.